Dodavatelé 

Pro zdravotnictví

Pro zdravotnictví

Dodáváme a poskytujeme autorizovaný servis pro přístroje :

● Advanced Sterilization Productsplazmové sterilizátory:  STERRAD 

BMT - autoklávy a sterilizátory

FAMOS - svářečky sterilizačních obalů

GLOSAIR - dekontaminace prostor

● HONEYWELLochranné obleky a prostředky

HP VARIOKLAV - autoklávy a sterilizátory

METEKA - vysokofrekvenční přístroje pro dezinfekci

MIELE - mycí a dezinfekční automaty

TESALYS - dekontaminace infekčního odpadu