Dodavatelé 

Pro nebezpečné prostředí

Pro nebezpečné prostředí

Dodáváme a poskytujeme autorizovaný servis pro přístroje :

● 2magmagnetické míchačky do výbušného prostředí ( Ex )

● ELMA – ultrazvukové čističky do výbušného prostředí ( Ex )

 HONEYWELL – ochranné obleky a prostředky

 SAAB CBRN - bezpečný transport bio/radio vzorků

 TUTTNAUER – parní sterilizátory v provedení pro prostředí BSL-3 a BSL-4