Dodavatelé 

Pro bezpečnost

Pro bezpečnost

Dodáváme a poskytujeme autorizovaný servis pro přístroje :

            2mag – magnetické míchačky do výbušného prostředí ( Ex )

            ELMA – ultrazvukové čističky do výbušného prostředí ( Ex )

            HONEYWELL – ochranné obleky a prostředky - katalog zde:

            SAAB CBRN - bezpečný transport bio/radio vzorků - katalog zde:

            SAUTER – měřící technika pro měření pracovního prostředí

            TUTTNAUER – parní sterilizátory v provedení pro prostředí BSL-3 a BSL-4 - katalog zde: