Dodavatelé 

Medister

Prospekt Medister

Vysokofrekvenční přístroje pro desinfekci odpadu MEDISTER HF desinfikují infekční odpad na místě vzniku - rychle a ekonomicky. Výsledkem je deaktivovaný, neškodný odpadní materiál.

 

Maximální spolehlivost ošetření odpadu

 • Speciální mikrovlnná technologie („technologie rovnoměrného prohřátí - Even Heat“) zaručuje rovnoměrné prohřátí odpadu i při nehomogenním složení odpadního materiálu.
 • Teplo / pára se vytváří přímo ve vlhkém nebo navlhčeném odpadu. 

Prevence infekce 

 • Systém kontejnerů na odpad MEDITAINER chrání pacienty, zdravotnický personál a personál likvidující odpad před zraněním a infekcí. 

Snadná a pohodlná obsluha 

 • Systém plnění zepředu: bezpečné a ergonomické plnění
 • Plně automatický průběh programu
 • Krátké cykly
 • Velmi nízké emise hluku
 • Snadná obsluha díky dotykovému displeji

Úsporný a ekologický systém

 • žádné náklady na likvidaci nebezpečného odpadu
 • nízká spotřeba energie
 • téměř žádné fixní náklady
 • velmi nízké náklady na servis a údržbu
 • nejsou potřeba chemické přípravky
 • odpadní kontejnery MEDITAINER se mohou používat opakovaně

 

Obsáhlá softwarová dokumentace

 • zabudovaná paměť pro záznam údajů o cyklech
 • snadné získání výpisu dat přes rozhraní USB
 • zapojení do místní sítě zákazníka díky Ethernetovému připojení
 • statistické analýzy

 

Právní jistota

 • Schválený a prověřený proces ošetření odpadu
 • Dokumentace cyklů pomocí zabudované tiskárny na etikety a softwaru
 • Žádné problémy s odpovědností, protože se odpad zpracovává přímo na místě vzniku