Dodavatelé 

Sterilizátory BSL 3 a BSL 4

V současné společnosti je potřeba bezpečných systémů ochrany před biologickou kontaminací stále naléhavější. To obzvláště platí pro sterilizační procesy, kde standardní sterilizátory nemohou zvládnout hrozby představované nebezpečnými patogeny a jinými kontaminovanými materiály, které produkují laboratoře úrovně BSL3/4.

 Společnost Tuttnauer zaujímá čelní pozice a nepřetržitě stanovuje nová měřítka v oboru ochrany proti biologickým hrozbám. Díky mnohaletým zkušenostem na trhu vyrábí společnost Tuttnauer spolehlivé a bezpečné biologické ochranné systémy.

Zaměření na BSL

Řada sterilizátorů BSL společnosti Tuttnauer je zkonstruována tak, aby vyhovovala přísným požadavkům na úroveň biologického rizika (BSL) pro pracoviště úrovně BSL3 a BSL4. Tyto sterilizátory  obsahují hermeticky utěsněnou bariéru mezi zónami s různými stupni rizika, což umožňuje provedení účinné sterilizace i likvidace veškerého tekutého odpadu a plynů.

Při konstrukci sterilizátorů se věnuje zvláštní pozornost:

 • —  komponentům sterilizátoru a potrubí
 • —  biologické bariéře (biologickému utěsnění)
 • —  sterilizačním cyklům tekutého odpadu
 • —  sterilizaci filtrů
 • —  bezpečnostním ventilům a expanzní nádobě

Potrubí a komponenty sterilizátoru

Tyto součásti jsou speciálně určeny pro použití u parních systémů, které vyžadují maximální bezpečnostní standard. Pro komoru, potrubí a armatury je použita nerez ocel třídy 316L. Vnitřní stěny komory mají zrcadlově leštěnou povrchovou úpravu (Ra < 0,4μm), která vytváří dokonale hladný povrch.

 • Oblast  výpustního ventilu komory 

Oblast výpustního ventilu je nejchladnější místo v komoře. Sterilizátory BSL společnosti Tuttnauer vyřešily tento problém tím, že se pára vypouští přímo do oblasti výpustního ventilu komory.

 • Horká jímka

Horká jímka je nerezová nádrž, v níž se voda pro výrobu páry ohřívá na 80-90°C, než se vpustí do parního generátoru. Horká jímka usnadňuje odstranění nekondenzujících plynů.

 • Bezpečností ventil

Komora je vybavena bezpečnostním ventilem. Pára odpouštěná bezpečnostním ventilem se zachycuje a kondenzuje v expanzní nádobě (volitelný doplněk) a potom se před vypuštěním do odpadu dekontaminuje. Případné zbytkové plyny se vyčistí pomocí mikrobiologického hygienického vzduchového filtru (volitelný doplněk).

 • Membránové ventily

Samostatné parní membránové ventily pláště a komory (volitelný doplněk) chrání mechanismus ventilu před vniknutím nečistot.

 • Armatury se třemi svorkami

Armatury se třemi svorkami (volitelný doplněk) pomáhají vytvářet spoje, které jsou stejnoměrně hladké, bez štěrbin a automaticky se vyrovnávají, čímž chrání proud páry bez kontaminací. Tyto armatury minimalizují možnost proniknutí nečistot z vnějšku přes ventily a místa napojení potrubí.

 • Oddělené přípojky pláště a komory

Oddělené přípojky pláště a komory (volitelný doplněk) zabraňují pronikání kontaminace do pláště. Při použití tohoto doplňku je plášť kompletně oddělený od komory.

Biologická bariéra

Účelem biologické bariéry (bio-shield) je vytvářet kompletní hermetické utěsnění mezi zónami s různým stupněm rizika a zajišťovat maximální biologické oddělení těchto zón. Systém bio-shield splňuje požadavky na ochranu proti biologickému riziku BSL3 a BSL4 díky kombinaci nerezových plechů a pružného neoprénového těsnění, které brání pronikání mikroorganismů mezi zónami.

 •  Rám pláště – plášť obklopuje svařovaný kovový rám se závitovými sloupky. Protilehlý plech je připojen k rámu pomocí přiložených matic. Veškerá vedení pro elektrické přípojky procházejí touto částí biologické bariéry ve speciálně utěsněných trubicích.
 • Stěnový rám – Stěnový rám je zabudovaný do betonové zdi budovy. Sterilizátor je v otvoru ve zdi kompletně utěsněný pomocí nepřerušovaného neoprénového těsnění.

Sterilizace vzduchu ve fázi předběžného vakua

S veškerým vzduchem, který odchází z komory před sterilizací, se zachází jaké s vysoce infekčním a proto prochází přes účinný biologický dekontaminační systém, který zajišťuje jeho sterilitu.

 Tepelná sterilizace

Vzduch se ve fázi předběžného vakua odčerpá z komory, přijde do styku s horkou párou a poté projde přes vysokoteplotní výměník tepla, který značně zvýší teplotu, jež působí na vzduch, díky čemuž je vypouštěný vzduch sterilní a bezpečný. Sterilizovaný vzduch se potom ochladí a případný kondenzát se vypustí do odpadu.

 Sterilizace pomocí filtrace

Doplňková dvojitá filtrace  

Pro pracoviště úrovně BSL 4 doporučujeme systém dvojité filtrace. Vzduch z komory prochází přes dvojitý filtrační systém, který zajistí, že vzduch bude před vypuštěním dekontaminován. Systém dvojité filtrace využívá dva dvouplášťové 0,2μm filtry, které jsou nainstalovány za sebou a poskytují přídavnou úroveň ochrany. Filtry se sterilizují během sterilizačního procesu.

Volitelná jednoduchá filtrace

Vzduch odčerpaný ve fázi předběžného vakua se sterilizuje tak, že prochází přes 0,2μm biologický filtr. Aby se zachovala správná a účinná filtrace,  sterilizuje se filtr na místě během každé sterilizace.

Zdokonalený řídící systém pro vaši laboratoř

Využijte propracovaný, snadno ovladatelný řídící systém PLC společnosti Tuttnauer založený na zdokonalené platformě Allen-Bradley.

Standardní prvky a funkce

 • 7" barevná dotyková obrazovka poskytující přístup k nastavení parametrů a k informacím
 • PID (proporční, integrální, diferenciální) regulace tlaku
 • ukládání posledních 200 cyklů do zabudované paměti
 • 4 úrovně přístupu a 11 uživatelských hesel pro kontrolu přístupu ke sterilizátoru/ovládání sterilizátoru  
 • možnost připojení až 6 senzorů teploty a 4 senzorů tlaku
 • diagnostický test vstupů/výstupů (umožňuje technikovi kontrolovat každý komponent systému samostatně)
 • rozsah sterilizační teploty 110°C až 137°C
 • Ethernetové připojení umožňující kontrolu a údržbu na dálku a aktualizace softwaru
 • upozornění na potřebu výměny filtru

Volitelné prvky a funkce

 • splnění požadavků normy 21 CFR, část 11
 • softwarové řízení F0
 • 10" barevná dotyková obrazovka
 • až 16 různých čárových kódů
 • nezávislé záznamové zařízení pro křížovou kontrolu cyklů
 • rozsah dezinfekčních/isotermálních teplot od 60°C do 105°C

propracovanÉ ROZHRANÍ (HMI) S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Rozhraní mezi obsluhou a strojem (MHI) bylo navrženo s následujícími prvky:

 • barevný displej usnadňující čtení
 • barvy se používají k označení různých fází cyklu
 • snadná obsluha
 • rychlý přístup k důležitým informacím
 • 26 jazyků
 • zobrazení historie dat cyklů
 • zobrazení průběhu teploty a tlaku ve formě grafů

dOKUMENTAČNÍ BALÍČEK

Jako doplněk dodáváme kompletní dokumentační balíček:

 • Instalační kvalifikace (IQ)
 • Operační kvalifikace (OQ)
 • Procesní kvalifikace (PQ)