Dodavatelé 

SAUTER Testování tvrdosti plastů podle Shorea

K určování tvrdosti plastů vyvinul Albert Shore v roce 1915 naprosto jednoduchý proces: čep s definovaným tvarem vyrobený z tvrzeného kovu drží pružina a zatlačí jej proti měřenému předmětu. Podle hloubky vniknutí se určí, zda je testovaný materiál tvrdší nebo měkčí. Tato metoda byla převzata do norem DIN 53505 a 7868. 

V současnosti se k testování tvrdosti podle této metody používají dva typy zařízení: mechanické měřicí přístroje s vlečnou ručičkou a elektronické měřicí přístroje. 

Mechanické měřicí přístroje (jako jsou přístroje série SAUTER HB) mají tu výhodu, že je lze používat s testovacími stojany (jako je SAUTER série TI). Ve spojení s testovacím stojanem lze měření provádět konzistentněji a přesněji. 

V současné době společnost KERN neprovádí kalibraci tvrdoměrů, které měří tvrdost podle Shorea. Jako alternativu doporučujeme používání měřicího přístroje s kalibrovanou sadou testovacích destiček (např. SAUTER AHBA 01).