Dodavatelé 

SAUTER Testování tvrdosti kovů podle Leeba

Měření tvrdosti kovů má zvláštní význam zejména při výrobě a používání kovových materiálů. Tradičně se tvrdost měří pomocí měřicích přístrojů podle Vickerse, Rockwella nebo Brinella. 

V roce 1978 byl poprvé použit odrazový test pro mobilní měření tvrdosti podle metody Dietmara Leeba. Při tomto testu se standardizované rázové tělísko (jako např. SAUTER AHMO D01) vystřelí proti měřenému předmětu. Odraz rázového tělíska způsobí deformaci povrchu materiálu, která má za následek ztrátu kinetické energie. Tato ztráta energie se určuje měřením rychlosti a potom se pomocí ní vypočítá hodnota tvrdosti podle Leeba (HL). 

Tyto měřicí přístroje se mohou používat na libovolném místě. Obvykle bývají vybaveny velkou vnitřní datovou pamětí, která vám umožňuje zaznamenávat měření např. v rámci přejímky materiálu nebo ve výrobě. 

Naše nabídka obsahuje kompaktní měřicí přístroje tzv. „tužkového typu“ (HN-D) nebo měřicí přístroje s externími senzory připojenými pomocí kabelů.