Dodavatelé 

SAUTER Bezpečnost práce - Pracovní prostředí

Předcházení úrazům a moderní péče o zdraví vycházejí v mnoha zemích ze stejných principů. Díky industrializaci a rozvoji měst se pro velkou část populace zavedly pravidelné preventivní lékařské prohlídky.

 

V současnosti se ochrana zdraví a bezpečnost práce ve smyslu prevence nehod stala v zásadě reálnou součástí provozní zodpovědnosti.

 

Pro tyto účely nabízí společnost SAUTER kompletní soubor měřicích přístrojů. Ty se mohou používat k měření vlivů prostředí, zejména hluku (akustického tlaku), světla, síly (fyzického zatížení) a teploty. 

Dále vám můžeme nabídnout praktický kufřík k přenášení všech těchto přístrojů (MPS-A09). 

V rámci pravidelné kalibrace můžete využít naší vyzvedávací a dodávkové služby, která vám ušetří hodně námahy a výdajů.