Dodavatelé 

Režimy pipetování

Biohit

Logo - Biohit
Na dotaz
Na dotaz
pipettingmode_p

Pipetování (P)
Pipetování zvoleného objemu s automatickým vytlačením a dokonalou kontrolou pohybu pístu. *Ve spojení s tímto režimem se může využít režim míchání po vytlačení.

Může se provádět s pipetami eLINE, Proline electronic a ePET

 
pipettingmode_rp Reverzní pipetování (rP) 
Zvolený objem plus přebytek se nasaje do špičky. Po vytlačení zůstane přebytečný objem ve špičce a následně se vyhodí. 

Může se provádět s pipetami eLINE a Proline electronic

 
  Super pipetování (SP) 
Síla vytlačující tekutinu umožňuje aby tekutina byla dávkovaná ze vzduchu, čímž se špička zcela vyprázdní.

Může se provádět s pipetami eLINE 0,1 - 5 µl 

 
pipettingmode_d Vícenásobné dávkování (d) 
Nasátí celkového objemu plus přebytku a opakované dávkování stejného objemu kapaliny. Objem a počet zbývajících poměrných dávek se zobrazuje na displeji. 

Může se provádět s pipetami eLINE, Proline electronic a ePET.

 
pipettingmode_dd Ředění (dd)
Nasají se dva různé roztoky oddělené vzduchovou mezerou a potom se automaticky vytlačí smíchané dohromady. Tento režim se také může používat ve spojení s režimem míchání po vytlačení. (dd+MIXING). 

Může se provádět s pipetami eLINE, Proline electronic a ePET.

 
pipettingmode_sd Sekvenční dávkování (Sd)
Je možné dávkovat sérii různých objemů v libovolném pořadí. Velmi užitečná funkce při provádění série ředění.. 

Může se provádět s pipetami eLINE (kromě eLINE 0,1 - 5µl) a Proline electronic.

 
pipettingmode_da Automatické dávkování (Ad)
Tento režim je podobný režimu vícenásobného dávkování, ale má přidanou výhodu v tom, že se dávkovací cykly provádějí automaticky v intervalech definovaných uživatelem (0,1 až 9,9 vteřiny). 

Může se provádět s pipetami eLINE.

 
pipettingmode_sa Vícenásobné nasávání (SA) 
Zvolte požadovaný objem a počet nasátí. Opakujte nasávání až do dokončení série, potom vypusťte celý nasátý objem v jednom kroku. 

Může se provádět s pipetami eLINE a Proline electronic.

 
pipettingmode_p_mixing Míchání po vytlačení 
Píst se automaticky pohybuje nahoru a dolů a míchá kapalinu v nádobě. Doba míchání se ovládá tlačítkem Start. Tato míchací funkce je k dispozici v režimu pipetování nebo ředění (P+MIXING, dd+MIXING). 

Může se provádět s pipetami eLINE, Proline electronic a ePET

 

Název Cena bez DPH
Režimy pipetování Na dotaz