Dodavatelé 

Příslušenství

Na základě zkušeností z praxe jsou komponenty a náhradní díly navrženy tak, aby vydržely polní nasazení a tvrdé podmínky, s nimiž jsou sady pro rychlou izolaci konfrontovány během práce a procesů dekontaminace. Druhým cílem bylo zajistit řádné dodavatelské řetězce a budoucí certifikaci systému.