Dodavatelé 

THERMOLAB

Třepací vodní lázně GFLPřístroje GFL

Jedinečná a mimořádná

  •  THERMOLAB® je čtyřteplotní třepací vodní lázeň s vratným pohybem. Tento model zaujímá na trhu výjimečné postavení.
  • Přístroj má čtyři oddělené vany, v nichž lze nezávisle na sobě zahřívat  různé vzorkovací nádoby, nebo je mohou zároveň vyžívat čtyři různé osoby - tím se šetří pracovní místo i čas.