Dodavatelé 

Laboratorní sušárny BMT

High-tech systémy k vyhřívání a sušení materiálů s přesným a spolehlivým průběhem jednotlivých procesů pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě, při obchodní činnosti, ke kontrole kvality. Laboratorní sušárny se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství. V základním provedení – dle typu přístroje – se dodávají v objemovém rozpětí 22 až 707 litrů, s přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu a s možností vakua. Přístroje se vyrábí ve dvou úrovních komfortu obsluhy – ECO line a EVO line. 

Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm (volitelné vybavení). 

Řada laboratorních sušáren splňuje požadavky na reprodukovatelnost a přesnost průběhu teploty a dalších parametrů v teplotních skříních, odvozených od norem kvality jako je ISO 9000 nebo ISO/17025.

Naše laboratorní sušárny splňují požadavky pro provoz v akreditovaných nebo certifikovaných laboratořích.

  • objem komory : 22, 55, 111, 222, 404 a 707 litrů
  • rozsah teploty : od 5 °C nad okolí do 300 °C
  • dvě linie základní řídicí automatiky: ECO line a EVO line
  • široký výběr volitelného vybavení a příslušenství 
  • výstup pro připojení tiskárny nebo PC
  • krátké dodací termíny