Dodavatelé 

Laboratorní sušárny a inkubátory BMT

Laboratorní sušárny a inkubátory BMT

LABORATONÍ SUŠÁRNY

High-tech systémy k vyhřívání a sušení materiálů s přesným a spolehlivým průběhem jednotlivých procesů pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě, při obchodní činnosti, ke kontrole kvality. Laboratorní sušárny se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství. V základním provedení – dle typu přístroje – se dodávají v objemovém rozpětí 22 až 707 litrů, s přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu a s možností vakua. Přístroje se vyrábí ve dvou úrovních komfortu obsluhy – standardní linie, komfortní linie a linie EVO.  
 
Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm (volitelné vybavení).
 

Řada laboratorních sušáren splňuje požadavky na reprodukovatelnost a přesnost průběhu teploty a dalších parametrů v teplotních skříních, odvozených od norem kvality jako je ISO 9000 nebo ISO/17025.

Naše laboratorní sušárny splňují požadavky pro provoz v akreditovaných nebo certifikovaných laboratořích.

 • objem komory : 22, 55, 111, 222, 404 a 707 litrů
 • rozsah teploty : od 5 °C nad okolí do 300 °C
 • tři linie základní řídicí automatiky: Standard-line, Komfort-line, EVO-line
 • široký výběr volitelného vybavení a příslušenství 
 • výstup pro připojení tiskárny nebo PC
 • krátké dodací termíny

.

LABORATORNÍ INKUBÁTORY

High-tech systémy k inkubaci - zahřívání i chlazení, řízení vlhkosti a světla – pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě, při obchodní činnosti, ke kontrole kvality. Laboratorní inkubátory  se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství.

V základním provedení – dle typu přístroje –  se dodávají v objemovém rozpětí 22 až 707 litrů, s přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu, s přírozeným ohřevem i chlazením, s řízenou vlhkostí a s řízenou CO2 atmosférou. Přístroje se vyrábí ve dvou úrovních komfortu obsluhy – Standardní linie a Komfortní linie.

Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm (volitelné vybavení).

Řada laboratorních inkubátorů splňuje požadavky na reprodukovatelnost a přesnost průběhu teploty a dalších parametrů v laboratorních inkubátorech, odvozených od norem kvality jako je ISO 9000 nebo ISO/17025.

Naše laboratorní inkubátory splňují požadavky pro provoz v akreditovaných nebo certifikovaných laboratořích.

 • objem komory : 22, 48, 55, 111, 150, 170,  222, 404 a 707 litrů
 • rozsah teploty : od +5 °C nad okolí do 300 °C
 • dvě linie základní řídicí automatiky: Standard-line, Komfort-line
 • široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
 • výstup pro připojení tiskárny nebo PC
 • krátké dodací termíny