Dodavatelé 

Normy a směrnice

Normy a směrnice

Tuttnauer

Logo - Tuttnauer
Na dotaz
Na dotaz

Naše vysoce kvalitní sterilizátory pro výzkumné laboratoře jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky nejpřísnějších mezinárodních směrnic a norem ve všech aspektech péče o zvířata.

NORMY A KODEXY 

Výrobky Tuttnauer splňují požadavky následujících předpisů a norem:

Evropa:

 • EN 285 pro velké parní sterilizátory 
 • DIN 58951 Parní sterilizátory pro laboratorní použití 

USA:

 • ST8 – Nemocniční sterilizátory

Nařízení a směrnice:

 • Směrnice o medicínských zařízeních – MDD 93/42 EEC (bude nahrazena MDD 2007/47)
 • Směrnice o tlakových zařízeních – PED 97/23 EEC
 • Směrnice o nízkém napětí – 73/23 EEC
 • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 89/336
 • Směrnice o odpadech a použití nebezpečných látek (WEE & RoHS) - 2002/95, 96

Směrnice o bezpečnosti a EMC:

 • IEC/UL/EN 61010-1
 • IEC/EN 61010-2-040
 • EN 61326
 • Mezinárodní třída krytí IPx4

Normy pro konstrukci tlakové nádoby a parního generátoru:

 • Kodex ASME, oddíl VIII, část 1, tlakové nádoby bez spalování 
 • Kodex ASME, oddíl I, pro kotle 
 • EN 13445 pro tlakové nádoby 

 

 • ISO 17665-1 (nahrazující ISO 13683 a ISO 11134)
 • ST79 (nahrazující ST46 a ST42)

Normy pro systém kontroly kvality:

 • ISO 9001:2008 (Systémy kontroly kvality)
 • ISO 13485:2003 (Systémy kontroly kvality pro medicínská zařízení)
 • 21 CFR 820
Název Cena bez DPH
Normy a směrnice Na dotaz