Dodavatelé 

Víko, nerez ocel, otvory na 2 skleněné kádinky