Dodavatelé 

elma suprol special

Elma suprol special je bezvodový oplachovací roztok k oplachování po provedení čistícího procesu v přístrojích na čištění hodinek.

Slouží k odstranění veškerých zbytků čistícího roztoku.

Veškeré pozůstatky splachovacího roztoku elma suprol special se rychle odpaří. Kovové díly jsou optimálně ošetřeny pro následnou aplikaci kovových ploch.

Elma suprol special slouží také k oplachování při bezvodném čištění a k odpuzování vody za účelem sušení přesných kovových dílů.

Neobsahuje benzen ani jiné aromatické uhlovodíky.  

Informujte se prosím na cenu za dopravu