Dodavatelé 

HANHART Elektronické stopky

Hanhart – kvalitní elektronika

Od roku 1976 je Hanhart jedním z nejvýznamnějších výrobců elektronických stopek. Nejprve byly stopky vybaveny LED displejem (světelné diody), později od roku 1982 displejem z tekutých krystalů (LCD). Tento typ displeje znamená podstatné výhody s ohledem na informační obsah a spotřebu energie a tím i na délku chodu. Z důvodu menšího a ergonomického pláště a větší nabídky funkcí pracuje Hanhart již od roku 1989 s čipovou technologií (chip-on-board). Tato technologie znamená výrazný nárůst kvality. 

Stručný popis funkcí 

Start/Stop:          Jednotlivé měření bez přerušení

                           (Reset = vynulování).

Addition:             Měření času s možností přerušení             

                           (přičítání)

Split:                   Měření mezičasu při stále běžícím čase.

Dual:                   Pro dva časy následující krátce po sobě.

Lap:                    Časy kol nebo úseků. Po každém zastavení                    

                           začne automaticky nové měření od „0“.

Short-Lap:           Nejkratší čas na jedno kolo.

Count-Down:       Odpočítávání naprogramovaného časového 

                          úseku. Když dojde čas na „0“, zazní zvukový signál.

Count-Up:           Normální měření /funkce stopek.

Autorepeat:         Automatické opakování po uplynutí

                           naprogramovaného času.

Pacer:                 Akustický signál pro udávání tempa, libovolně nastavitelný

Memory:              Paměti, které lze po uložení údajů  naměřeném

                           čase jednotlivě vyvolávat..

Memory-Reset:    Vymazání paměti.

System-Reset:    Kompletní nastavení všech funkcí stopek na výchozí hodnoty.

Start/Stop, Split a Lap jsou nejdůležitější funkce u stopek. Podle modelu jsou stopky vybaveny jedním nebo dvěma tlačítky.

Ovládání jedním tlačítkem:

Všechny výše uvedené funkce se ovládají jedním tlačítkem, není možná neúmyslná záměna.

Ovládání dvěma tlačítky:

Funkce Start/Stop, Split a Lap se ovládají dvěma samostatnými tlačítky!  

U stopek s málo funkcemi se většinou používá jednořádkový displej, u stopek s více funkcemi se používá víceřádkový displej. 

Ochrana proti vodě

Stopky, které mají v následující tabulce v položce odolnost vůči vodě označení „Ano“, jsou vybaveny přídavným gumovým těsněním a jsou díky němu odolné vůči rozstřikované nebo rozlité vodě. Stopky označené jako „vodotěsné“ testuje společnost HANHART na tlak 2 bar. Bez poškození vydrží pobyt delší dobu ve vodě v hloubce až 10 m. Aby se u stopek udržela vodotěsnost delší dobu, musí u nich odborník provést každé 2 roky údržbu. 

Rozsah teplot:

Všechny elektronické stopky HANHART fungují při teplotách -15 až + 55 °C.