Dodavatelé 

AMARELL Ama Special

Teplotní senzory pro měřicí přístroje, popsané v našem katalogu, jsou buď platinové senzory (Pt100 a Pt1000), polovodiče nebo termospojky.

Elektrický odpor platinového senzoru se mění ve stejném poměru jako teplota okolí. Senzory Pt100/Pt1000 patří k nejspolehlivějším a nejstabilnějším teplotním senzorům. Horní limit jejich použití je 600°C. Evropská norma EN60751 (dříve DINIEC751) rozlišuje dvě různé třídy přesnosti:

Třída A nepřesahuje limitní odchylku 0,15°C + (0,002 x ltl),

Třída B nepřesahuje limitní odchylku 0,30°C+ (0,005x Itl).

Polovodičové senzory (termistory) můžeme rozdělit do tří kategorií: senzory NTC, diodové senzory a křemíkové senzory. Polovodiče jsou malé a mají nejkratší reakční dobu a mohou měřit teplotu do max. 300°C.

Termospojka NiCr-Ni (typové označení K) je vhodná pro měření vysokých teplot do 1200°C. Limitní odchylky jsou uvedeny v normě IEC584:

Třída 1 pro typ K: 1,5°C nebo 0,004 x Itl

Třída 2 pro typ K: 2,5°C nebo 0,0075x Itl

Možné speciální provedení

Přesné měření v teplotním rozmezí v rozlišení 0,01°C.