Dodavatelé 

Medister 10

Meteka

Logo - Meteka
Na dotaz
Na dotaz

STOLNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ PŘÍSTROJ PRO DEZINFEKCI ODPADU

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DEZINFEKCE INFEKČNÍCH ODPADŮ

Stolní vysokofrekvenční přístroje pro dezinfekci odpadu MEDISTER dezinfikují infekční odpad na místě vzniku - bezpečně, rychle a cenově výhodně. Výsledkem je neškodný odpadní materiál podobný komunálnímu odpadu. 

Systém hygieny a ochrany proti infekci METEKA je v praxi prověřené kompletní řešení nakládání s infekčním odpadem ze zdravotnických zařízení, laboratoří, výzkumných center nebo výrobních podniků: 

  • Infekční odpad se shromažďuje ve sběrných kontejnerech MEDITAINER na opakované použití, které jsou odolné proti proražení a v nichž je vložen pytel na odpad. 
  • Shromážděný odpad v kontejnerech MEDITAINER se přemístí do dezinfekčního přístroje. Ve vysokofrekvenčním dezinfekčním přístroji se odpad zpracuje v tomtéž kontejneru, do kterého se předním materiál shromáždil. Místo vzniku neopouští žádný infekční odpad! 
  • Po provedené dezinfekci se pytel s dezinfikovaným odpadem zlikviduje jako komunální odpad a kontejner MEDITAINER je možné znovu použít.
Název Rozměry Š / H / V (mm) Průměrná doba cyklu (min) Objem materiálu k desinfekci (l) Cena bez DPH
Medister 10 670/440/560 40 8 Na dotaz