Dodavatelé 

Kalibrace

UNIPRO-ALPHA

Logo - UNIPRO-ALPHA
Na dotaz
Na dotaz

Kalibrace měřidel 

-  Spolupracující laboratoř, držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 kalibruje měřidla v oborech:

   TEPLOTA , OBJEM  , TLAK , OTÁČKY , ČAS , VLHKOST

-  Laboratoř č. 2281 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 kalibruje měřidla v oborech:


   TEPLOTA , OBJEM a VLHKOST


 - Kalibrace objemu se týká dávkovacích zařízení do 50ml, tj. pipety, byrety, titrátory a pod.

 

Měřidla kalibrujeme samostatně ( případně vymontovaná ) nebo  přímo na zařízeních.

Například:

- chladící  a mrazící technika
- odstředivky
- pece muflové, komorové a ostatní
- sterilizátory horkovzdušné a parní
- sušárny
- termostaty vzduchové, vodní, olejové, pískové.......
- ostatní atipická zařízení (stříkací boxy, skladovací prostory, průmyslové i potravinářské
teplotní linky, pece, ......….)

                                                                                                                                      
Kalibrace provádíme dle schválených metodik, které odpovídají příslušným předpisům
a normám, referenčními a pracovními etalony s návazností na státní etalony.

Kalibrace provádíme v našich laborator. prostorách, ale převážně přímo u zákazníka.

Název Cena bez DPH
Kalibrace Na dotaz