Dodavatelé 

Farmaceutické autoklávy

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ JE NAŠÍ PROIRITOU 

V posledních letech společnost Tuttnauer vytvořila úzké partnerství s předními společnostmi ve farmaceutickém průmyslu. Díky tomu, že doplnila svoje produkty o nabídku služeb, se společnost Tuttnauer stala společností první volby v oblasti produktů pro sterilizaci a regulaci infekce, které jsou speciálně určené pro potřeby tohoto odvětví.

Navrhli jsme, zkonstruovali a prověřili vysoce kvalitní sterilizační systém zajišťující spolehlivou sterilizaci nejnáročnějších produktů a materiálů. Naše sterilizátory vyhovují mezinárodním normám.

Charakteristické prvky našeho farmaceutického sterilizačního systému:

Zhotovení

 • Leštěný vnitřní prostor komory s přídavným elektrolytickým leštěním
 • Čisté potrubí všech čistých médií (čistá pára/stlačený vzduch)
 • Sterilní membránové ventily pro potrubí čistých médií
 • Hygienické přípojky a armatury

Pharmaceutical Autoclave

Dokumentace

 • Čísla tavby u všech potrubí a příslušenství
 • Izometrické výkresy s kompletními měřítky 
 • Kompletní certifikát ASME a dokumentace ke komoře

Řídící systém

 • Řídící systém založený na standardní programovatelné řídící jednotce (Allen Bradley, Siemens, atd.) s grafickým dotykovým displejem pro ovládání
 • Volitelně: software SCADA s grafickým uživatelským rozhraním na PC
 • Řídící systém obsahuje synoptické, provozní a výstražné obrazovky
 • Simulační a ovládací protokoly

Validace

 • Protokoly IQ pro provedení na místě
 • Protokoly OQ pro provedení na místě
 • Volitelně: typické protokoly PQ pro validaci