Dodavatelé 

Destilační přístroje GFL

Destilační přístroje GFLPřístroje GFL

Výsledek několika desetiletí zkušeností a technických inovací: čtyři individuálně použitelné produktové řady se  14 různými modely.

Silní partneři na vysoké úrovni 

  • Následující vysoký standard byl nastaven na základě několika desetiletí zkušeností a technických inovací:
  • Sterilizační přístroje GFL vyrábějí ultra čistý destilát s nízkým obsahem plynu, bez bakterií a pyrogenů a s velmi nízkou vodivostí. Splňují požadavky DAB a požadavky mezinárodního lékopisu.
  •  Hodnoty vodivosti uváděné v této brožuře pro každý model jsou průměrné hodnoty stanovené 
  • Institutem Fresenius při použití s vodou s vodovodního řadu a je třeba je chápat jako hodnoty přibližné. V závislosti na kvalitě přívodu vody je možné uváděnou vodivost snadno zlepšit.
  •  Po celém světě se nabízejí čtyři vysoce výkonné řady přístrojů pro destilaci vody GFL, jež zahrnují 14 různých modelů s výkonem 2 – 12 litrů. Destilát se používá ve výzkumu a vývoji, např. při přípravě bakteriologických a medicínských vzorků a při přípravě buněčných a tkáňových kultur. také se používá při čisticích a sterilizačních procesech, k výrobě ústrojných roztoků a
  • při různých mikrobiologických a analytických úkolech, zejména při provádění HPLC.
  •  Díky destilaci ohřáté chladicí vody pracují všechny přístroje velice úsporně. Jsou spolehlivé, nevyžadují údržbu, snadno se obsluhují a opravují a nesou značku CE.
  •  Příslušenství vyobrazená v této brožuře nejsou součástí standardní dodávky. Právo na úpravy konstrukce zůstává vyhrazeno. K dispozici jsou i speciální provedení.