Dodavatelé 

Autoklávy s předběžným a následným vakuem

Evropská norma EN 13060 stanovuje požadavky na malé parní sterilizátory podle tříd. Třída B a třída S jsou definovány podle typu nástrojů a produktů, k jejichž sterilizaci je sterilizátor určen.  

Stolní sterilizátory Tuttnauer s předběžným a následným vakuem jsou zkonstruovány k provádění cyklů třídy B, které splňují nejpřísnější požadavky evropské normy EN 13060.