Dodavatelé 

Autoklávy s před- a po-vakuem

Evropská Norma EN 13060 definuje požadavky pro malé stolní sterilizátory podle tříd.Třída B a třída Sjsou definovány podle typu nástrojů a produktů u nichž je sterilizace požadována.Sterilizátory Tuttnauer s před- a po-vakuem jsou navrženy Za striktního splnění normy EN 13060.