Dodavatelé 

Alcoquick 4000

Unisensor

Logo - Unisensor
Na dotaz
Na dotaz

ALCOQUICK 4000 využívá patentovanou metodu spektroskopického měření složeným paprskem, která je založena na speciálních vlnových délkách v infračerveném spektru a umožňuje přímý výpočet množství etanolu obsaženého ve víně.

Bez ohledu na různé druhy vinných hroznů se může   ALCOQUICK 4000  používat k měření vína z různých pěstitelských oblastí s vysokou úrovní přesnosti měření - navzdory proměnlivosti přísad, která je tak typická pro přírodní produkty. Vzorek pouhých 40 ml se odebere automaticky a za méně než  60 s. se zobrazí obsah etanolu v objemových procentech (% obj.) nebo v gramech na litr (g/l). Systém může být vybaven rovněž ultrazvukovým hustoměrem. Uživatelské rozhraní, další progresivní prvek našeho systému, používá intuitivní symboly, které usnadňují  obsluhu přístroje.

Přesný měřicí přístroj ALCOQUICK 4000 byl testován v renomovaných vinařských školách a v národních zkušebních ústavech po celém světě a splňuje oficiální požadavky nařízení EU z hlediska přesnosti měření, srovnatelnosti a opakovatelnosti.

Název Cena bez DPH
Alcoquick 4000 Na dotaz